Gorenje magnezija u suhom ledu

Magnezij i oštrilo za olovke izrađeno od magnezija, spale se u šupljini blokova suhog leda. Gorenje magnezija u suhom ledu je kemijska reakcija koja pokazuje da kisik nije uvijek preduvjet za gorenje.

Pribor
Bunsenov  plamenik ili slično, dlijeto (ili sličan alat), rukavice za suhi led, plastične žlice.

Kemikalije
Magnezij, oštrilo za olovke izrađeno od magnezija, dva bloka suhog leda.

Postupak
• Stavite rukavice kako bi zaštitili ruke od niske temperature suhog leda.
• Radite u digestoru i na površini otpornoj prema vatri.
• Koristite dlijeto da bi napravili šupljine u središtu blokova suhog leda.Veličina šupljina trebala bi biti barem 3 cm duboka sa 3 cm u promjeru.
• Stavite oštrilo za olovke u šupljinu bloka suhog leda i dodajte (žlicom) magnezij.
• Zapalite magnezij s plamenom plamenika i zatim ga pokrijte s drugim blokom suhog leda.
• Učinak gorenja se bolje vidi u mraku.
• Gledajte gorenje (Sl. 1) i pričekajte da završi.
• Nakon završetka, skinite gornji blok suhog leda i pokažite produkt reakcije. Otvorite raspravu o crnoj tvari.
•  Blokove suhog leda možete ponovno uporabiti.

Sl. 1. Gorenje magnezija u suhom ledu

Sl. 2. Produkt gorenja

Opažanje i rasprava
Ovaj eksperiment: gorenje magnezija u suhom ledu je primjer da kisik nije uvijek preduvjet za gorenje. Crna tvar koja je produkt gorenja (Sl. 2) je ugljik:

2Mg + CO2 → 2MgO + C

Poznato je da se ugljikov dioksid  koristi u nekim vatrogasnim aparatima, ali u slučaju gorenja magnezija on ne može pomoći.

 

Mjere opreza
Suhi led je vrlo hladan (talište: -56,6 ° C). Zaštitite svoje ruke s rukavicama za suhi led. Koristite zaštitne naočale. Radite u digestoru na površini otpornoj na vatru.
Ne prevozite suhi led u putničkom prostoru vozila, osim ako su prozori otvoreni i ne
spremajte ga u zatvoreni prostor (tlak može proizvesti fizičku eksploziju).