Gel koji gori

 

Gel koji gori može se pripraviti miješanjem vodene otopine kalcijevog acetata i etanola.

Pribor
Dvije laboratorijske čaše (jedna od 100 mL i druga od 250 mL), dvije menzure (jedna od 50 mL i druga od 10 mL), Petrijeva zdjelica, dvije plastične žlice, elektromagnetna miješalica, teflonska miješalica, kibrit ili sigurnosni piezo upaljač, vaga, stakleni štapić,  plastična boca od 100 mL.

Kemikalije
Kalcijev acetat, etanol 96 %

Postupak
Priprema vodene otopine kalcijevog acetata:
Pripremite zasićenu otopinu kalcijevog acetata u  čaši od 250 mL na elektromagnetnoj miješalici
otapanjem ~40 g tvari u 100 mL vode. Ako nema neotopljene tvari  treba dodati više kalcijevog acetata. Prikupite pripremljenu otopinu u plastičnu bocu.
Priprema gela:
• Dodajte 10 mL zasićene otopine kalcijevog acetata i 50 mL etanola u čašu od 100 mL istovremeno (Sl. 1).
• Pričekajte 10 sekundi.
• Okrenite posudu naopako (Sl. 2) da bi pokazali da je nastao gel .

Sl. 1. Miješanje otopine i etanola

Sl. 2. Gel ne teče

• Postavite neku količinu gela na keramičku ploču i stavite ga daleko od zapaljivih materijala (alkohol, drvo, papir) (Sl. 3).
• Zapalite gel s piezo upaljačem (Sl. 4).

Sl. 3. Gel prije paljenja

Sl. 4. Gorenje gela

Opažanje i rasprava
Nakon miješanja etanola i zasićene otopine kalcijevog acetata nastaje bijeli gel. Okretanjem čaše naopako možemo dokazati da u njoj nema tekućine. Gel nastaje zbog smanjenja topljivosti kalcijevog acetata u etanolu. To je slučaj zamjene otapala. Gel se sastoji od 3D mreže u kojoj su zarobljene molekule etanola.
Gel može gorjeti  bezbojnim plamenom. On je gotovo nevidljiv pa ako netko želi pokazati da postoji plamen  može u njega ubaciti komad drveta ili komad papira.

Mjere opreza
Poduzmite mjere opreza pri radu s vatrom. Zapaljive materijale poput etanola držati podalje od gorućeg gela.