Dobivanje kisika

Kisik se dobiva u balonu plastične pipete

Materijal
Epruveta (12mm/75mm), stalak za jednu epruvetu, plastična pipeta,  šprica 5 mL, medicinska igla (0,8 mm / 40 mm), izolir traka, kliješta za rezanje, škare ili skalpel i pinceta.

Kemikalije
4 ml 5 % H2O2, jedno zrno cementa s MnO2 (50 % /50 %)

Mjere opreza
Nosite zaštitne naočale! Medicinska igla je oštra! Morate biti oprezni dok je ubadate u pipetu.
Uvijek koristite injekcijske igle sa širokim promjerom (0,8 mm -1.2 mm) kako bi se izbjegao slučaj začepljenja kada je moguća reakcija reagensa s iglom metala.

Postupak
• Izrežite kapilaru pipete da bi bila kraća, (onoliko koliko je visina epruvete);
• Napravite rez u balonu pipete pomoću škara ili skalpelom;
• Umetnite iglu u balon pipete;
• Izvadite vrh igle iz pipete kroz rez i izrežite vrh s kliještima;
• Umetnite zrno cementa s MnO2 u pipetu i zatvorite rez s izolir trakom  ili ljepljivom trakom;
• Stavite epruvetu na stalak i ispunite je do 4/5 s 5 % H2O2;
• Spojite špricu s iglom;
• Aparatura bi trebala biti sklopljena kao što je prikazano na slici.1.

Sl. 1. Aparatura na mikroskali za dobivanje vodika

Napunite pipetu s otopinom H2O2 iz epruvete  savijanjem kapilare. Tijekom toga, igla i šprica trebaju ostati povezane na pipetu;
• Otopina H2O2 u kontaktu s MnO2  proizvoditi će kisik koji će biti prikupljen u balonu pipete;
• Kada je balon pipete ispunjen plinom, privući ga u  špricu 5 mL i koristiti za neke kemijske pokuse.
• Na kraju pokusa operite generator plina pipetu dodavanjem vode iz štrcaljke kroz iglu koja se ne treba ukloniti;
• Ne bacajte generator plina, on se može ponovno koristiti.