Znanost o materijalima

 

Termokromna boja

Termokromna boja se priprema pomoću Ag2[HgI4]. Nacrta se nešto na papir pa se to laminira. Kada se temperatura povećava, boja crteža mijenja se iz žute u crvenu.

 

 

 

 

Pametna žice

Komad nitinol žice sa spiralnu formu stavi se u Petrijevoj zdjelici. U kontaktu s vručom vodom žica mijenja svoj oblik.

 

Piroforno željezo

Piroforno željezo se priprema pirolizom željezovog(II) oksalata. Ono se može spontano zapaliti u dodiru sa zrakom.

   

Piroforno olovo

Piroforno olovo se priprema pirolizom olovovog(II) tartarata. Ono se može spontano zapaliti u dodiru sa zrakom.

 

Pirofornost Silana

Magnezij silicid u dodiru s klorovodičnom kiselinom stvara silana koji pak u dodiru sa zrakom spontano se zapali.

   

Elektrokromizam na 3Ni(OH)2∙2H2O

Tanki filmovi 3Ni(OH)2∙2H2O se pripremaju  kemijskim taloženjem. Oni pokazuju elektrokromizam u alkalnoj otopini koji je popraćen promjenom boje iz bezbojne u tamno kafenu.

 

 

Magnetska svojstva plinovitog kisika

Mjehurić kisika može biti privučen magnetskim poljem jakog magneta.