Na mikroskali

 

 

Kontrakcija volumena pri miješanju dviju tekućina

Poznati pokus volumenske kontrakcije tijekom miješanja vode i etanola je predložen u verziji na mikroskali. Korištenje kapilara omogućuje da se jasno vidi promjena volumena, čak i kada se koristi samo po 2 ml dviju tekućina.

 

 

 

Amonijačna fontana

U plastičoj pipeti se stvara amonijak koji se potom prikuplja u maloj epruveti. Kada se epruveta napuni  amonijakom zatvara se  gumenim čepom (kroz koji prolazi medicinska igla) i uronjuje se u vodu.

 

Kristalizacija iz prezasićene otopine

Plastična ampula ispunjena prezasićenom otopinom natrijevog acetata se priprema iz plastične pipete. Rezanjem kapilare ampule započinje egzotermni proces kristalizacije i slijedi smanjenje volumena.

   

Elektrokemijska korozija aluminija

Razrijeđena otopina živinog(II) klorida u dodiru s aluminijem uzrokuje relativno brzu koroziju metala.

 

Elektroliza vode u plastičnoj pipeti

Elektroliza vode provodi se u plastičnoj pipeti. Eksplozija plinske smjese aktivira se s iskrom.

   

Određivanje volumnog udjela kisika u zraku

Predstavljen je jednostavan i brz način za određivanje volumnog udjela kisika u zraku na temelju njegove reakcije s dušikovim monoksidom.

 

Dobivanje vodika

Vodik se dobiva u balonu plastične pipete

   

Dobivanje kisika

Kisik se dobiva u balonu plastične pipete

 

Raketa s praskavcem

Lansiranje rakete s praskavcem.