Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

 

 

 

Piroforno olovo

 

Piroforno olovo se priprema pirolizom olovovog(II) tartarata. Ono se može spontano zapaliti u dodiru sa zrakom.

Pribor
Epruveta (16 mm x 160 mm), mala žlica, metalni poslužavnik s pijeskom, plinski brener, metalni stalak s klemom i mufom, kibrit ili sigurnosni upaljač.

Kemikalije
Olovov(II) tartarat (ili ako je potrebno može se pripremiti miješanjem vodene otopine olovovog(II) nitrata , c = 0,5 mol/L i vodene otopine vinske kiseline ili kalijevog natrijevog tartarata , c = 0,5 mol/L)

Sl. 1. Aparatura

Sl. 2. Gorenje olova

Postupak
• Dodajte nekoliko manjih žlica olovovog(II) tartarata u epruvetu.
• Sastavite aparaturu u digestoru kao što je prikazano na Sl.1.
• Zagrijte epruvetu s olovovim(II) tartaratom pomoću plamena plinskog brenera. Povremeno rotirajte epruvetu.
• Kad cijela tvar pocrni prekinite zagrijavanje.
• Nakon hlađenja, u digestoru, prelijte sadržaj epruvete na pijesak, u metalnom poslužavniku kao što je prikazano na Sl. 2.

Opažanje i rasprava
Tijekom pirolize olovovog(II) tartarata dobiva se ugljik i elementarno olova u fino raspršenom obliku. U dodiru sa zrakom olovo se spontano spektakularno samozapali uz stvaranje iskre i dima. Neke od produkata reakcije može se vidjeti u poslužavniku s pijeskom.

Mjere opreza
Pokus izvodite u digestoru. Produkti pirolize kao i dim pri sagorijevanju olova ne smiju se udisati. Nisu dobri za zdravlje.