Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

 

 

 

Демонстрациони експерименти

 

Аладинова волшебна светилка

Со триење на аладиновата волшебна светилка со рака се повикува да излезе духот од неа.

   

Горење на магнезиум во сув мраз

Магнезиумови струготини и магнезиумова острилка за моливи горат во шуплина на блокови од сув мраз.

 

Гел што гори


При мешање на воден раствор од калциум ацетат и етанол се добива гел што може да гори

 

 

 

Каде е водата

Во шише од сок со волумен 250 mL се става вода. По извесно време шишето се превртува со отворот надолу. Не се забележува истекување на вода.

 

Волшебна лажица


Метална лажица која се става во жешка  вода може да исчезне. Таа е направена од легура со ниска температура на топење.

   

Живино срце: Електрохемиска модификација

Кога со графитна катода се допре жива која е прекриена со разреден раствор од сулфурна киселина започнуваат периодични промени на обликот на живата.

 

Електрохемиско пишување


Железо ноктите може да се користи за пишување во алуминиумска фолија како втора електрода електрохемиски систем се состои од филтер хартија натопена со електролит и покрај ноктите и фенолфталеин и калиум јодид.

   

Живино срце: Класична демонстрација


На саатно стакло се става жива и се прекрива со разреден раствор од сулфурна киселина и водород пероксид. При допир со клинче живата манифестира необични движења.