Експерименти

ДАЛИ САКАТЕ ХЕМИСКИ ЕКСПЕРИМЕНТИ?

Ако сакате, тогаш се наоѓате на вистинското место!

Овој хемиски веб портал за главна цел има популаризација на хемијата и нејзината убава страна, возбудливи експерименти. На оваа Интернет страна ќе најдете различни експерименти поделени во неколку групи како што е покажано подолу. Со секој експеримент покрај неговиот текст и слики даден е и видео експеримент.

Авторот на оваа страна не е одговорен за повреди или штети настанати при изведувањето на презентираните експерименти. Ако имате некоја забелешка слободно пишете му на авторот.

Авторското право на презентираниот материјал (текстови, слики, видео експерименти) му припаѓа на авторот и не смејат да се користат без негова дозвола.

Ново

На микроскала

Демонстрациони

Наука за материјалите

 

Форензика

 

Направете сами

Last updated 2014
Webmaster:
Angela Najdoska
anenajd@hotmail.com
2012