Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

 

 

 

Експерименти од наука за материјалите

 

Термохромна боја

Подготвена е термохромна боја со употреба на Ag2[HgI4]. Македонското знаме е нацртано на жолта хартија. Кога температурата се зголемува бојата се менува од жолта во црвена. Резултатот е драматична појава на Македонското знаме.

 

 

 

 

Паметна жица

Парче нитинол жица со спирален облик при контакт со жешка вода ја менува својата форма.

 

Пирофорно железо

Со мешање на раствори кои содржат оксалатни јони и железо(II) јони се добива жолт талог. Оваа супстанца може да се искористи како прекурсор за добивање пирофорна супстанца. Последнава во контакт со кислородот од воздухот се зажарува.

   

Пирофорно олово

Овој експеримент опишува пиролиза на олово(II) тартарат и демонстрација на пирофорност. Последново се прикажува со истурање на добиеното пирофорно олово во метална тава со песок. Се набљудува спектакуларно самозапалување и горење на пирофорното олово.

 

Пирофорност на силанот

Во овој експеримент е опишана директна синтеза на магнезиум силицид и негова реакција со хлороводородна киселина при којашто се добива силан, а кој во контакт со воздухот се самозапалува.

   

Електрохромизмот на 3Ni(OH)2∙2H2O

Тенки филмови од 3Ni(OH)2∙2H2O беа приготвени со хемиски депозиција. Тие покажуваат електрохромизам во алкален раствор проследено со промена на бојата од безбојна во темно кафена.

 

 

 

 

 

 

 

Магнетни својства на гасовит кислород

Меурче исполнето со кислород може да биде привлечено од магнетното поле на силен магнет.